Developers, developers, developers!

Integrer MakePlans med dine interne applikasjoner eller egen nettside

Alle funksjoner tilgjengelig i MakePlans er tilgjengelig via API'et. Det er et REST-basert JSON API.

API dokumentasjon

Du kan finne vår API dokumentasjon på developer.makeplans.net.

Uthenting av data til andre applikasjoner

For å vise avtaler fra MakePlans i andre kalender-applikasjoner så tilbyr vi en iCalendar-feed som kan brukes i Google Calendar, Calendar for MacOS, Calendar for iOS, Android, Outlook, og andre kalender-applikasjoner.

Begynn med online timebestilling i dag!