Utvecklare, utvecklare, utvecklare!

Integrera MakePlans med din interna applikation eller hemsida

Alla funktioner som är tillgängliga i MakePlans är tillgängliga via API:et. Det är ett REST-baserat JSON API.

API-dokumentation

Du hittar vår API-dokumentation på developer.makeplans.net.

Exportering av data till andra applikationer

För att visa möten från MakePlans i andra kalenderapplikationer erbjuder vi en iCalendar-feed som kan användas i Google Calendar, Calendar för OSX, Calendar för iOS, Android, Outlook och andra kalenderapplikationer.

Kom igång med tidsbokning online idag!